Belimed


Belimed är ett Schweiziskt företag med över 900 anställda. Efter att ha bevisat sin kvalitet och serviceförmåga på marknaden i mer än 40 år, har de nu en världsledande ställning som utvecklare och tillverkare av utrustning för rengöring och sterilisering av maskindelar, verktyg, utensilier och slutprodukt.

Rengörings- och steriliseringsprocesser är mycket viktiga i både laboratorier och produktion.

Belimed har utrustningar för att möta mycket varierade kapacitetskrav för rengöring och sterilisering av produktberörande delar som lab- och processglas, slangar, trattar, containers, et.c.

Belimeds utrustningar för autoklavering av slutprodukt innefattar steriliseringsprocess med ånga eller trycksatt hetvatten. Produktanpassade rack garanterar att kammaren fylls så effektivt som möjligt och att varje enskild produkt genomgår specificerad autoklaveringsprocess.

För laboratorier har de även biocontainmentlösningar samt utrustning för rengöring och sterilisering av djurburar.

Mediaförsörjning (sterilvatten och ånga) till Belimeds utrustningar kan levereras av samarbetspartnern Stilmas

Kontakta oss gärna för mer information.