Körber Pharma Packaging GmbH

Körber Pharma Packaging) är ett tyskt företag med många års erfarenhet av förpackningsmaskiner för pharmaindustri.
Företaget ingår idag i koncernen Körber Medipak Group tillsammans med Rondo, Körber Pharma Packaging AG och Körber Pharma Inspection.

Körber Pharma Packagings expertis ligger i blistermaskiner, kartonneringsmaskiner samt sachet- (fyrsidesförslutning) och stickpackmaskiner.

Blistermaskiner

Mer än 600 blistermaskiner är i drift idag och primärförpackar det mesta inom läkemedel.
Blister används både som primärförpackning för t.ex. tabletter, kapslar, dragéer och vätskor och som sekundärförpackning för t.ex. ampuller, vials och sprutor.
Körbers maskiner är uppbyggda av funktionsmoduler vilket gör dom enkla att kundanpassa.
Modulsystemet gör det också enklare att tydligt separera zoner inne i maskinen och ger också optimal åtkomst för underhåll av individuella maskinområden.
De kan leverera blistermaskiner och rätt matnings- eller doseringssystem för varje tänkbar applikation.

Kartonnerare

Körbers maskiner för förpackning av produkter i kartongkapslar kännetecknas liksom blistermaskinerna av att de är kompakta, moduluppbyggda och flexibla.
De vanligaste produkterna som packas i MeKörbers kartonnerare är blister, vials och inhalatorer men naturligtvis kan inmatning anpassas för att passa övriga produkter.
För blister har företaget ett magasinsystem som heter BIB-BOB (Blister Into Box - Blister Out of Box).
BIB-BOB är ett system som hanterar småbatcher och/eller oprintade bulkblister på ett sätt som gör att man kan minska sina omställnings- och rengöringstider.
För producenter eller lönpackare som måste vara flexibla, är BIB-BOB något som ökar OEE (Overall Equipment Efficiency) dramatiskt.
BIB-BOB tillverkas också som en egen modul som kan länkas till befintliga maskiner.

Sachet- och Stickpackmaskiner

Körbers vertikala maskiner för fyllning av fasta eller flytande produkter är designade för hög kapacitet och snabba omställningar på liten golvyta. Detta i kombination med övrig maskindesign och detaljfinnish, har gjort dem välkända inom läkemedelsindustri och kosmetikindustri.
Doseringssystemen för pulver och granulat utvecklas och tillverkas av företaget och har mycket hög noggrannhet.
De lämpar sig därför bra för dosering av läkemedel eller andra produkter med högt produktvärde.
Körbers sachet- och stickpackmaskiner används också för primärförpackning av flytande produkter inom ett stort viskositetsspann, våtservetter, tabletter och kapslar. Matarsystemen kan också kundanpassas för att förpacka andra produkter, t.ex. medical device.
De pumpbaserade doseringssystemen kan rackmonteras för mycket snabba byten inför nästa batch.
Rengöring och omställningstid har med dessa lösningar en minimal påverkan på linjens tillgänglighet.

Kontakta oss gärna för mer information.