BOHLE KOCO - Den första kontinuerliga tablettcoatern

Bohles kontinuerliga coater gör att man kan komma ifrån batchhanteringen och satsa på kontinuerlig produktion även i drageringsprocesserna.

Drageringsprocessen har optimerats genom trummans nya utformning, fler spraymunstycken och mer torkluft för att kunna reproducera processerna i konventionella coaters.

Tabletter fylls på, coatas och töms helt automatisk utan att avbryta processen.

Kontinuerlig dragéring ger en snabb coatingprocess med hög kvalitet.
Toleransavvikelse på mindre än 3% gör processen lämplig för aktiv coating och time-release.

Processoptimeringen i Bohles KOCO reducerar spillförlusterna av coatingvätska till under 5%.

Välkommen att kontakta oss för mer information!