Viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter (GDPR)

Mot bakgrund av EU: s nya allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter om dig.

Gotapack International AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Läs vidare i bifogat följebrev (PDF).

Hälsningar
Jan Johannesson