Topserter - Alternativ till tjocka flersidesetiketter

Kravet på stora mängder tryckt information gör ofta flersidesetiketterna så tjocka att de blir svåra att hantera i etiketteraren.
Lösningen kan vara att kartonnera produkten så att man kan få med en lös bipacksedel.
En annan lösning är att med Deckerts Topserter placera en förvikt bipacksedel på burkens lock.
På detta vis kan man få med all information utan att behöva kartonnera eller använda sig av tjocka flersidesetiketter.
Kontakta oss! för mer information!