Detektering av mekanisk spänning i glas

Tekniker för att upptäcka hål och sprickor i glas, t.ex. HVLD har redan funnits på marknaden i många år men ny lanseras teknik för att sortera bort en stor del av dessa defekter redan innan de uppstår.

Produkter med mekanisk spänning i glaset innebär risk för defekter, kross och produktionsstörningar.

Seidenaders polarimeterteknik används för realtidsmätning av mekanisk spänning i primäremballage av glas. Tekniken kan integreras i processflödet för att detektera och sortera bort denna typ av riskdefekt innan den kan orsaka problem.

Kontakta oss för mer information