Körber Pharma Inspections GmbH

I mer än 110 år har Körber Pharma Inspection (f.d. Seidenader) tillverkat toppkvalitetsutrustning för pharmaindustri.
De är experter på hantering och inspektion av mycket varierande behållare för flytande och torra produkter.
Företaget ingår idag i koncernen Körber Medipak Group tillsammans med f.d. Rondo, Dividella och MediSeal.

Kapacitetsspannet rymmer allt från halvautomatiska bänkmaskiner för defektklassificering till helautomatisk hantering av 600 vials eller sprutor per minut.

Tomglasinspektion

För att undvika onödiga produktdefekter och minimera risken för krossade behållare i fyllnings- och förslutningsmaskiner, kan man låta sitt tomglas gå genom en av Körber Pharma Inspections utrustningar för tomglasinspektion. Dessa maskiner sorterar ut defekta tomglas före fyllning och säkerställer att produkten endast fylls i felfria flaskor och vials.

Dekontaminering

Eftersom spill, krossrester och andra föroreningar kan kontaminera utsidan på primärförpackningarna (flaskor och vials) i fyllnings- och förslutningsfasen, är det vanligt att man dekontaminerar direkt efter kapsylering.
Dessa maskiner kan även användas för torkning av glas som fortfarande är våta efter diskprocessen.
Läs mer om dekontaminering

Läcktest

Med Körber Pharma Inspections högvoltsläcktest upptäcks glasdefekter och dåligt förslutna kapsyler även i mycket höga hastigheter.

Inspektion av fylld produkt

Under normal produktion kan många olika defekter uppstå på produkten eller behållaren.
Felaktig eller defekt behållare eller kapsyl, fel fyllnivå, missfärgningar, främmande partiklar i produkten m.m. kan detekteras med hög säkerhet och automatiskt sorteras ut.
De flesta typer av behållare kan inspekteras både hel- och halvautomatiskt.
Inspektionsmaskinerna bygger främst på optisk kontroll (visuell eller med kamera) men kan även förses med kompletterande kontroller såsom läcktestare, högvolts- eller röntgenkontroll, NIR spektroskopi och/eller turbiditetskontroll.

Kontroll av nål/kanyl på sprutor

Högvoltsprincipen används för att detektera om en nål har och gått igenom sin skyddshuv.
Detta kan detekteras även om skyddshuven är dold under en yttre hårdplasthuv.

Röntgen

När optisk kontroll inte fungerar, använder Körber även rötgen.
Ett exempel på en röntgenapplikation är att verifiera positioneringen av stopper efter kapsylering eller att inspektera en nål inne i en skyddshuv.
Med hög upplösning på röntgenkameran kan man även detektera främmande partiklar i frystorkad produkt.
Fragment av t.ex. glas eller metall inne i en kaka av frystorkad produkt kan detekteras mycket säkert.

Detektering av mekanisk spänning i glas

Mekaniska spänningar i glas kan leda till kross i produktion eller efteråt.
Med företagets polarimeterteknik kan detta detekteras in line och sorteras ut.

NIR spektroskopi

Denna kontroll används först och främst för att mäta fukt i frystorkade produkter men den kan även användas för att upptäcka felaktig produkt (cross contamination) och för att mäta koncentrationen av aktiva produktkomponenter.

Turbiditet

Produktkoncentration kan mätas och eventuell kontamination kan detekteras i t.ex. proteinbaserade produkter, insulin och vaccin.

Rengöring av hårdgelatinkapslar.

Vid fyllning och under transport kan kapslarna bli dammiga. För att kapslarna skall se finare ut i förpackningen används Körbers utrustning för dedusting/avdammare, rengöring och högglanspolering.

Kvalitetskontroll av tabletter och kapslar

Under tablettslagning, dragéring/coating, kapselfyllning och efterföljande hantering och transport av produkterna, kan många olika produktdefekter uppstå. För att inte de defekta produkterna skall hamna i förpackningen, kan man använda någon av företagets maskiner för inspektion och sortering av tabletter, dragéer, oblongtabletter, hård- och mjukgelatinkapslar.

Kontakta oss gärna för mer information.