Fettes R&D press 52i

I bifogad fil finner ni Fettes prospekt över deras lilla flyttbara tablettpress för R&D och småskalig produktion.

Maskinen kan utrustas med allt ifrån 4 stationer upp till 20 stationer. Pressen kan även utrustas med utvärderingsprogram för evaluering av processdata såsom mätning av för- huvud- utstötningskrafter och väg-kraft diagram.

Denna lilla maskin kan även fås i utförande för tillverkning av Bi-layer tabletter

Om ni önskar mer information eller offert kontakta oss.