Fristående enhet för Track & Trace

Seidenader Visions “T&TSingleUnit” möter alla dagens krav på Track&Trace och kan utrustas med integrerad etikettering, printning och säkerhetsförslutning (Tamper Evidence).

Enheten som visas på bilden är byggd för T&T på kartongkapslar.
En transportör med medbringare ser till att maskinen har exakt kontroll över kapslarnas position.

Tre etiketter appliceras på kapseln. En ”helsidesetikett” och två säkerhetsförslutningsetiketter som säkerställer att förpackningen inte har öppnats innan den når slutanvändaren.

Två printerhuvuden applicerar en 2D datamatrixkod på både topp- och bottenflik på kapseln.
Datamatrixkoden innehåller all data som behövs för spårbarhet enligt gällande föreskrifter för Track & Trace.

Kameror och sensorer ser till att printad kod och applicerade etiketter är korrekta och sitter som de skall på kapseln.

Givetvis finns en integrerad rejektstation som tar hand om produkter som inte uppfyller samtliga kvalitetskrav.

Felsäker logik säkerställer att utsorterad underkänd produkt inte kan hamna tillsammans med godkänd produkt.

Kontakta oss gärna för mer information.