Seidenader Vision

Seidenader Vision är ett ungt men ändå mycket erfaret företag inom Seidenaderkoncernen och ingår idag liksom övriga Seidenaderföretag idag i koncernen Körber Medipak Group tillsammans med Rondo, Dividella och MediSeal.

Seidenader Vision har specialiserat sig på att utveckla och integrera visionprocessorer, visionsystem och kundanpassade lösningar med visionteknik.

Seidenader Visions kompetens och "know how" kommer bland annat från att under mer än 20 år ha integrerat industriella visionsystem för Seidenader Machinenbau Gmbh.

Seidenader Vision åtar sig uppdrag inom olika branscher men är fokuserade på lösningar för pharmaindustri och deras utrustningar är utvecklade för att möta gällande GMP krav.
Hög precision och hastighet i kombination med reproducerbarhet och validerbarhet är mycket viktiga egenskaper för utrustning i pharmaindustriella applikationer men stor vikt läggs också på enkel integration och operatörsvänligt handhavande.

Seidenader Vision är även experter på så kallad "Track and Trace" och kan leverera kompletta individmärkningslösningar för att möta kraven från turkiska ITS, Fransk kodning och e-pedigree.

De nya reglerna som kommer att följa EU´s direktiv om Track & Trace för läkemedel skall träda i kraft senast 2013 och total T&T för hela Europa förväntas vara i full drift 2015.

Seidenader Vision är en systemleverantör och levererar inte bara komponenterna till Track & Trace och fristående track-and-trace-moduler utan även hela lösningar med flexibla databashanteringar som säkerställer komplett spårbarhet (audit trail).

Seidenader Vision har även lösningar för kompletta linjeövervakningssystem (line Control).

Kontakta oss gärna för mer information.