Kompakt inspektionshjälpmedel för defektklassificering

Seidenaders lilla inspektionsmaskin VPE för visuell inspektion används till defektklassificering av utsorterade produkter i större produktioner och för defektdetektering i laboratorier eller för mycket små batcher.

Seidenader VPE hanterar vials, ampuller, cylindrar samt glas- och plastsprutor.
Utrustningen hanterar de flesta produkter inom volymområdet 0,5ml-100ml.

Med justerbar tyndallbelysning, justerbar rotation, 4 diopters lins och justerbara polaroidfilter, upptäcks samtliga defekter minst lika säkert som i de större inspektionsmaskinerna.

VPE är portabel, flexibel och enkel att använda.
Vikt: 4 kg
Mått: 160 x 315 x 380 mm

VPE finns också med integrerad kamerastation för visioninspektion.

Välkommen att kontakta oss för mer information!