LSC (Late Stage Customization) för blister

Öka din förpackninslinjes effektivitet med LSC (Late Stage Customization)!

Dras du med kostnader för omställningar och rengöring mellan små batcher?
Låt din blistermaskin producera "blanka" eller bara delvis märkta blister som kan användas för dina småbatcher.

Din blistermaskin kan kopplas till en BIB-BOB enhet (BIB = Blister Into Box och BOB = Blister Out of Box) från MediSeal.

Blanka eller delvis printade blisterkartor från din blistermaskin "förpackas" automatiskt i magasin.

I varje magasin ligger nu en ca 600mm hög stapel med orienterade blister som enkelt kan hanteras manuellt och läggas på lager för kommande småbatcher.

När du får en liten order, plockar du fram rätt antal blistermagasin och laddar dom i din BIB-BOB som matar ut dina blister till din kartonneringsmaskin. Om hel eller delvis märkning av blistren behövs, så passerar de också en printstation mellan BIB-BOB och kartonneraren.

BIB-BOB finns som fristående maskin som passar blister- och kartonneringsmaskiner av alla fabrikat.

Läs mer om MediSeal eller Kontakta oss gärna för mer information.