Ny teknik i Seidenaders inspektionsmoduler

Seidenader är marknadsledande på maskiner för hel- och halvautomatisk inspektion av ampuller, vials, sprutor och flaskor.
Traditionell visionteknik står fortfarande för merparten av inspektionskontrollerna men fler tekniker blir allt vanligare.
Seidenader har tagit fram högkapacitetsmoduler för de vanligaste teknikerna så att de enkelt kan installeras i maskinerna för 100% produktkontroll.

Headspaceanalys
Används för täthetskontroll samt mätning av fukt och syre i frystorkad produkt.

Högvoltsfält
Används för täthetskontroll och identifiering av glasdefekter och otäta kapsyler.
Med denna teknik identifieras också defekta nålar även om de är täckta med skyddshuv.

Spektroskopi
Används främst för att mäta fukthalten i en frystorkad produkt men kan även användas för att mäta koncentration av aktiv komponent samt identifiera felaktig produkt.

Röntgen
Med dessa moduler kan man kontrollera närvaro och position av stopper efter kapsyleringen.
Det går också att detektera partiklar i frystorkad produkt, samt defekta nålar monterade under skyddshuvar.

Färgkontroll
Genom att kontrollera produktens färg kan man säkerställa kvalitet och identifiera avvikelser.
Seidenaders S-Color system detekterar färgdifferenser som inte kan upptäckas visuellt.

Turbiditetsmätning
Seidenaders S-Turb modul mäter koncentration och identifierar kontaminering.

Läs mer i broschyrerna här nedanför, eller kontakta oss för mer information.