Öka säkerheten med dekontaminering!

Kontamination på utsidan av ampuller, vials och flaskor kan innebära att cytotoxiska eller andra potenta läkemedel exponeras på ett farligt sätt.
För att minimera risken att kontaminerad produkt lämnar produktionen bör produkten dekontamineras direkt efter fyllning.

Automatiska dekontamineringsmaskiner medför ofta en stor besparing då manuella dekontamineringsprocesser är mycket arbetskraftskrävande.

Seidenader har I många år levererat dekontamineringsmaskiner över hela världen och i dagsläget finns över 100 maskiner i drift.
Deras koncept är beprövat och säkert och för dig som användare finns stora erfarenhetsresurser att utnyttja för din produktion.

Maskinerna används för att öka säkerheten vid administrering av till exempel onkologiska produkter eller potenta antibiotiska produkter.
De används också vid produktion av andra produkter för att säkerställa att utsidan på produkten är helt ren så att man undviker problem i nedströms etiketterings- och förpackningsmaskiner.
Dekontamineringsprocessen kan anpassas för att få bort både flytande och torra produkter, frystorkad produkt, oljor, proteiner och sockerlösningar.

Dekontamineringsprocessen görs i flera rengöringsstationer där lösningsmedel, neutraliserande kemikalier, hett och kallt vatten samt luft kombineras efter användarens krav och önskemål.
Specialdesignade munstycken garanterar ett kontrollerat flöde av alla vätskor så att kapsyl och crimpområde alltid hålls torra.

Seidenaders dekontamineringsmaskiner kan integreras i isolerade fyllningslinjer eller användas fristående både in line och som trågmatad off line maskin.
Oavsett vilken lösning man väljer, är implementeringen ofta rätt enkel eftersom maskinerna sällan behöver synkroniseras.
Samtliga modeller är anpassade för drift i undertryck för att undvika att kontaminationer hamnar utanför maskinen.
Med optionerna panoramafönster och gloveports får operatörerna lätt att göra noggrann line clearance på samtliga zoner i maskinen.

Har du funderingar på hur du kan lösa dina dekontamineringsbehov?
Välkommen att kontakta oss för råd och tips!