Stickprovskontroller med inspektionsrobot

RIM - Seidenaders robotiserade inspektionsmaskin är utvecklad för helautomatisk inspektion i mindre produktioner av potenta eller cytotoxiska läkemedel men passar också bra för småbatcher inom R&D eller kliniska prövningar.

Flera företag stramar nu upp sin policy för hantering av stickprover vilket öppnar en ytteligare marknad för RIM.
Manuellt hanterade stickprover tillåts inte tillbaka till produktionslinjen vilket resulterar i stort produktsvinn och stora kostnader för hantering och kassering av godkänd produkt.

Med RIM kan nu stickprovskontroller göras helt automatiskt.
Roboten plockar stickprovet, inspekterar det och återför det till produktionen utan att produkten har hanterats eller berörts av mänsklig hand.

Kärnan i RIM är en sexaxlad robotarm som plockar produkten och presenterar den för olika kontrollstationer som väljs beroende på aktuell produkt och defektkategorier.

RIM hanterar vials, ampuller, sprutor och specialanpassade containers från 1ml till 100ml och fungerar för vätskor, suspensioner och frystorkade produkter.

RIM inspekterar alla defektkategorier som en stor helautomatisk maskin klarar.

Välkommen att kontakta oss för mer information!