Hjälpmedel för inspektion av tabletter

Ibland kan olyckor eller misstag i produktionen leda till defekter som inte kan sorteras ut med metalldetektor eller med storlekssortering. Det kan t.ex. röra sig om kosmetiska defekter i form av missfärgning, gropar eller fläckar på tabletter eller små deformeringar (bucklor) på kapslar.

Om man inte vill kassera en hel batch, kan dessa defekter orsaka stor arbetsbelastning när defekterna skall sorteras ut.

Det finns hjälpmedel för att minimera arbetet.
Seidenader tillverkar halvautomatiska inspektionsmaskiner för att snabbare och säkrare kunna sortera ut defekter.

Med maskinernas hjälp exponeras 100% av ytan på varenda enskild tablett för operatören som får betydligt lättare att identifiera defekterna.

Med Seidenaders hjälpmedel klarar en operatör normalt att inspektera 100.000 kapslar eller 50 kg tabletter på en timme.

Maskinerna fungerar för både tabletter, dragéer och gelatinkapslar.
Till och med vissa medical device och stora platta tabletter av brustablettstyp går att inspektera på ett snabbt och säkert sätt.

Du hittar mer information om maskinerna i databladet här nedan som även visar Seidenaders sorlekssorteringsmaskiner.

Välkommen att kontakta oss för mer information!