MediSeals White-Line

MediSeals välkända LSC® - koncept för intelligent blister hantering för små batcher har utökats.

Istället för att hantera mängder av olika kund- eller marknadsspecifika kartongkapslar och bipacksedlar, baseras MediSeals helhetskoncept "White Line" på helt blankt (vitt) material.

Allt material (blister, kartongkapslar och bipacksedlar) printas direkt i linjen.

All printad information verifieras automatiskt med kamerasystem.

Byte till annan layout eller språk på blister, kapsel och bipacksedel görs helt automatiskt.

Resultatet är maximal OEE vid hantering av små produktionsserier och samtidigt maximal flexibilitet för LSC.

MediSeal ställer ut en hel White-Line på Achema 2012.

Passa på att se framtidens blisterhanteringskoncept!

Boka gärna ett möte med oss i MediSeals monter G.71 (Hall 3.1)

Välkommen!