EFPIA Rapport från T&T pilotprojekt i Sverige

Under vintern 2009-2010 gjorde EFPIA ett pilottest för Track & Trace i Sverige tillsammans med läkemedelsindustriföreningen, Apoteket AB, Tamro AB och KD Pharma AB.

Målet med pilottesten var att få bekräftat att EFPIAs idémodell för produktverifiering och spårbarhet fungerar i verkligheten.
För mer information om pilottesten, kan du ladda ner EFPIAs hela rapport från vår hemsida.

Vill du veta mer om Track&Trace, kan du får reda på mer om det på Seidenader Visions hemsida.

Du är givetvis också välkommen att kontakta oss för en personlig redogörelse för hur Track&Trace fungerar i praktiken, vilka krav vi kan förvänta oss i framtiden och vilka alternativ det finns till att möta kraven.