Täthetskontroll med HSA

Tekniker för att upptäcka hål och sprickor i glas, t.ex. HVLD har redan funnits på marknaden i många år och Polarimeterteknik kan användas för att sortera bort produkter med mekanisk spänning i glaset innan defekter uppstår.

Seidenaders HSA (Head Space Analys) är ytterligare en teknik som kan användas för att säkra att defekta produkter inte lämnar produktionen.

Gasen i utrymmet ovan produkt inne i en behållare t.ex. en vial genomlyses med laser.
Tryck, gassammansättning och koncentration av syre och vatten inuti behålleren får laserljuset att ändra karaktär vilket avläses med TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).

Upp till 100 mätningar per vial kan göras vid en kapacitet om 600 vials per minut.

När mätresultatet jämförs med inställda börvärden, kan defekter i form av läckage, felaktig formulering eller kontamination detekteras och sorteras ut.

För att undvika att omgivande atmosfär (luften i produktionshallen) påverkar mätresultaten, kan man använda ett konstant flöde av kvävgas mellan produkt och sensorer. Seidenader har dock funnit en lösning för att slippa detta.
Seidenaders HSA använder sig istället av s.k. BRD (Balanced Radio Detection) vilket gör att man slipper både kvävgasflush och användning av referensprover.

Seidenaders HSA-modul kan integreras i andra maskiner och kan också fås som fristående enhet monterad på Seidenaders IC-plattform.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!